Audytor-BRD Agnieszka Kamińska

O firmie

Misją i głównym celem firmy Audytor-BRD Agnieszka Kamińska jest zapewnienie Państwu kompleksowej obsługi realizacji projektów organizacji ruchu stałej i czasowej na drogach publicznych, wewnętrznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, strefach ruchu i parkingach.

Świadczymy usługi w zakresie wykonania prac projektowych oraz uzyskania wszystkich uzgodnień administracyjnych dokumentacji. Wykonujemy projekty czasowej organizacji ruchu związane z planowanymi robotami oraz awaryjne wejścia w pas drogowy.

Inżynieria ruchu jest moją pasją, dlatego każdy problem związany z bezpieczeństwem ruchu stanowi dla mnie wyzwanie, a możliwość poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego za pomocą doświadczenia, wiedzy i pomysłowego wykorzystania wszelkich dostępnych środków i urządzeń brd daje satysfakcję z wykonanej pracy.

Ponadto w zakresie działalności znajduje się wykonywanie Audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Analiz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przez Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – posiadającego Certyfikat wydany przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.