Audytor-BRD Agnieszka Kamińska

Kwalifikacje

Ponad siedmioletnie doświadczenie pracy jako specjalista inżynierii ruchu na stanowiskach zarówno Zarządcy drogi jak i Zarządzającego ruchem w firmach:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu,Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich,


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu,

pozwala na szybkie i rzetelne realizacje różnego rodzaju opracowań branżowych związanych z organizacją ruchu oraz terminowe przeprowadzenie procedur uzgodnień zmian w oznakowaniu z odpowiednimi organami administracji publicznej.

Dziewięcioletnie doświadczenie pracy zarówno jako osoba weryfikująca projekty stałej i czasowej organizacji ruchu przed ich zatwierdzeniem, kontrolująca organizację ruchu w terenie oraz inżynier budowy, znający specyfikę wykonywania robót na budowie umożliwia połączenie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Ma to odzwierciedlenie zarówno w jakości sporządzanych projektów jak i sposobie ich uzgadniania.

Dwuletnie doświadczenie praktyczne w pracy jako Audytor Bezpieczeństwa Ruchu oraz liczne Audyty BRD przeprowadzane na różnych etapach inwestycji (dokumentacji projektowej, drogi przed oddaniem do użytkowania, drogi po oddaniu do użytkowania) zapewnia najwyższy poziom oraz innowacyjność w zapewnieniu bezpiecznych i efektywnych rozwiązań zmian organizacji ruchu.